BETONG

Betong är ett byggmaterial som består av bergmaterial (ballast), cement och vatten. Genom att variera förhållandet mellan vatten och cement (vattencementtalet) kan man ändra betongens egenskaper. Man kan även ändra betongens egenskaper genom att reglera partikelfördelningen hos ballasten, dvs fördelningen av bergmaterial mellan olika partikelstorlekar. Några av betongens fördelar är att den är brandsäker, naturlig och ger oändligt många möjligheter för olika byggnationer.